.

Ez történik a koronavírusban elhunytakkal Magyarországon azaz, így temetik el őket..Egyre többen halnak meg koronavírusban és a járvány első hullámát tekintve a környező országokban a “temetések” egészen más módon zajlottak. Keveset hallani róla és kevesen is tudják mi történik pontosan azokkal, akik meghaltak a vírus által, lesz-e egyáltalán temetésük, vagy ha lesz is, akkor is hogyan.

A Nemzeti Népegészségügyi központ oldalán a következő olvasható ezzel kapcsolatban: A COVID-19 megbetegedésben elhunytakkal kapcsolatban – amennyiben ez az eljárásrend vagy jogszabály, illetve jogszabály alapján kiadott hatósági rendelkezés eltérő szabályokat nem állapít meg – a fertőző betegségben elhunytakra vonatkozó általános rendelkezéseknek – elsősorban a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) fertőző betegségben elhunytakra vonatkozó rendelkezéseinek – megfelelően kell eljárni. A COVID-19 megbetegedésben elhunytak temetése során be kell tartani a következő előírásokat: 

A közeli hozzátartozók, esetlegesen egyházi személyek közreműködésével, a halál után búcsút vehetnek az elhunyttól az egészségügyi intézmény eseti elbírálása alapján.

A hozzátartozóval a végső búcsúvétel előtt meg kell ismertetni a védőeszköz-használat és a kézhigiéné szabályait. A hozzátartozó számára a szükséges védőeszközöket (sebészeti szájmaszk, köpeny, gumikesztyű) az egészségügyi intézménynek kell biztosítania.

A búcsúvétel során kerülendő az elhunyt holttestével való érintkezés.

Gondoskodni kell valamennyi cső, drain vagy katéter eltávolításáról az elhunytból. A holttest bőrét helyileg fertőtleníteni kell 0,1% töménységű nátrium-hipoklorittal (hipó). A természetes testnyílások elzárását követően a holttestet dupla műanyag (szivárgásmentes) zsákba kell helyezni. A zsákok lezárásánál kapcsok használata tilos.


A zsákot kívülről 1% töménységű hipóval le kell törölni, majd a levegőn megszárítani.

A halottas zsákot fel kell címkézni, és a címkén a fertőzésveszélyt jelölni kell.

Egészségügyi intézményen kívüli elhalálozás esetén is be kell tartani a fenti előírásokat.

A holttest tárolása során 4 °C körüli hőmérsékletet szükséges biztosítani.

A holttestet lehetőleg egy kijelölt liften keresztül kell elszállítani az e célra biztosított járműhöz.

A szállító figyelmét külön erre a célra rendszeresített piros színű űrlap használatával fel kell hívni arra, ha az elhunyt COVID-19 fertőző betegségben halt meg.

A koporsón belül fentiek szerint műanyag zsákot kell használni a szállításra és az elhunytat kellő szilárdságú, vízhatlan módon hézagmentesített, ráillő fedéllel ellátott koporsóba kell helyezni.

Az új koronavírusban elhunytak szállítása során a fertőző betegeknél használandó védőfelszerelést (sebészeti orr/számaszk, köpeny, gumikesztyű) kell alkalmazni, melyet a temetkezési szolgáltatást nyújtónak kell biztosítania.

Szállítása után a kocsit azonnal fertőtleníteni kell, amelyről naplót kell vezetni. A napló tartalmazza a fertőtlenítés időpontjára, helyére és a fertőtlenítés módjára vonatkozó adatokat.

A temetőbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtéséről – halott hűtő berendezésben – a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell.

Hamvasztásos temetés esetén holttestet a hamvasztásig hűteni kell.

COVID-19-ben elhunytak holttestének konzerválása tilos.

COVID-19-ben elhunytak nyitott koporsóban történő ravatalozása tilos.

Az általános előírásoktól eltérően COVID-19 fertőző betegségben elhunyt temetésre való előkészítéséhez, szállításához műanyag (pvc, polietilén fóliát) vagy más, földben le nem bomló anyagot, kelléket szabad használni, azt az eltemetés során földbe helyezni.

Népszerű bejegyzések

Népszerű bejegyzések

Kapcsolatfelvételi űrlap

Név

E-mail *

Üzenet *

Keresés ebben a blogban

Érdekes cikkek

Érdekességek

Ajánlott bejegyzések

Címkék