dr. Horváth József olyan dolgot írt ki, amit még eddig soha.. érdemes lenne elgondolkodni rajta!


dr. Horváth József olyan dolgot írt ki, amit még eddig soha.. érdemes lenne elgondolkodni rajta!



A szamár egyszer azt mondta a tigrisnek: "A fű kék."

A tigris értetlen tekintettel válaszolta: "Nem, a fű zöld."

A vita elmérgesedett, és mindketten úgy döntöttek, hogy döntőbíróság elé viszik a kérdést, és ehhez az oroszlánhoz fordultak, az állat ok királyához. 

Mielőtt elérték volna az erdei tisztást, ahol az oroszlán a trónján ült, a szamár kiabálni kezdett: ′′Fenség, nem igaz, hogy a fű kék?" 

Erre azt válaszolta az oroszlán: "Igaz, a fű kék."

A szamár előrerohant és így folytatta: ′′A tigris nem ért velem egyet, ellentmond nekem és folyamatosan bosszant engem. Kérlek, büntessd meg őt."

A király ekkor kijelentette: 

′′A tigris 5 év némasággal lesz büntetve."

A szamár örömében felugrott, és elégedetten folytatta útját, miközben végig azt ismételgette: ′′A fű kék...."

A tigris elfogadta a büntetését, de megkérdezte az oroszlánt: "Felség, miért büntettél meg, elvégre a fű zöld?."

Az oroszlán így válaszolt: ′′Tény, hogy a fű zöld."

A tigris megkérdezte: ′′Hát akkor miért engem büntetsz?"

Az oroszlán így válaszolt: "Ennek semmi köze ahhoz a kérdéshez, hogy a fű kék vagy zöld.

A büntetés azért van, mert egy ilyen bátor, intelligens lény, mint te, nem vesztegetheti az idejét arra, hogy egy szamárral vitatkozzon, és ráadásul engem zaklattok egy ilyen értelmetlen vitával."

A legrosszabb időpocsékolás egy bolonddal és vitatkozni, akit nem érdekel az igazság vagy a valóság, csak a hite és az illúziói győzelme, már-már fanatikus módon. 

Soha ne pazarolj időt olyan vitákra, amelyeknek semmi értelme... Vannak olyan emberek, akik a nekik bemutatott bizonyítékok ellenére sem képesek megérteni, és vannak olyanok, akiket elvakít az ego, a gyűlölet és a harag, és az egyetlen dolog, amit akarnak, hogy igazuk legyen, még ha nincs is igazuk.

Amikor a tudatlanság ordít, az intelligencia elhallgat. 

A békéd és a nyugalmad többet ér.

Nyugodalmas éjszakát