Figyelem Nők Ez is beszámít a 40 éves nyugdíjjogosultságba


Figyelem Nők Ez is beszámít a 40 éves nyugdíjjogosultságbaEz is beszámít a 40 éves nyugdíjjogosultságba, ez viszont nem


Tájékoztató a nők kedvezményes („negyven év utáni”) nyugdíjba vonulásának szabályairól


Hivatalunkhoz számos megkeresés érkezett a nők 40 év jogosultsági idő után igénybe vehető öregségi nyugdíjba vonulási lehetőségével kapcsolatban. Emellett sokan érdeklődnek az iránt is, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni e jogosultság igénybe vételéhez, illetőleg, hogy milyen időtartamokat lehet beszámítani a 40 évbe


Tájékoztatónkban ezekre a kérdésekre kívánunk választ adni és összeállítottuk azokat a legfontosabb jogszabályi rendelkezéseket és az eljárási rend azon konkrét szabályait, amelyek kellő iránymutatást adnak arra, hogy a nők milyen feltételek mellett vehetik igénybe a 40 év jogosultsági idő után a nyugdíjba vonulás lehetőségét.A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 2011. január 1-jétől hatályos 18. § 2a)-2d) bekezdése szerint öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíját megállapítják, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magán nyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontjai szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll.