Betyár világ közeleg..Nem magam sajnálom, és nem is magam féltem, nem az én életem a tét...DE ha a felnövekvő csöppségek....

 


Betyár világ közeleg

Elveszett az emberség, elveszett a becsület,

úgy érzem, hogy mind ezután betyár világ közeleg,

betyár világ mi nem hoz ránk csak kínt és szenvedést,

mely erősíti szívünkben a félelemérzést.

Nem magam sajnálom, és nem is magam féltem,

hisz én már nagyon sok napokat, éveket meg éltem,

és persze nem is az én életem, és  sorsom most a tét,

ha nem a felnövekvő csöppségek a jövő nemzedék.

Mi lesz, velük kérdezem, ha ilyen betyár világ jön,

ahol nincs szeretet, megértés csak az emberi közöny,

amely kiöl minden jó érzést, és kiöl minden szépet,

ami helyes útra terelné ezt az eltévelygett népet.

Tennünk kéne valamit, hogy ne pusztuljon el

a sok múltban hagyott érték,  mely egy szép jövőhöz kell,

hiszen a múlt volt miben megtanultuk, becsülni egymást,

mert tudtuk, hogy csak így élhető ez a kegyetlen világ.

Ha nem cselekszünk helyesen minden veszve lesz,

s az a megálmodott régi élet már csak képzelet lehet,

képzelet mely bánatot és könnyeket terem,

mert hagytuk, hogy e betyár világ a régin túl tegyen.

Kun Magdolna