Nők figyelmébe: EZ is beleszámít a 40 éves nyugdíj jogosultságba


Nők figyelmébe: EZ is beleszámít a 40 éves nyugdíj jogosultságbaA nők 40 éves nyugdíjjogosultságába beleszámít-e a rehabilitációs ellátás alatti, 4 órás munkaviszony, amikor a havi jövedelem bruttó 180 ezer forint volt, tehát meghaladta a minimálbért?


A munkaviszony alatti táppénz szolgálati és jogosultsági időnek is beszámít-e ebbe a nyugdíjba? Olvasónk kérdéseire Winkler Róbert nyugdíjszakértő válaszol.


A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján megállapított rehabilitációs ellátásból nyugdíjjárulékot vonnak le, ezért a folyósításának időtartamát a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) általános szabályai szerint szolgálati időnek kell figyelembe venni.


Figyelemmel arra, hogy a rehabilitációs ellátás nem minősül saját jogú nyugellátásnak, ezért az ellátás folyósítása alatti keresőtevékenység alapján is szolgálati időt lehet szerezni, amely keresőtevékenységet a nők kedvezményes nyugdíjazása tekintetében jogosultsági időként is figyelembe kell venni. Megjegyzem, ez nem jelenti azt, hogy ugyanazon időszak kétszeresen lesz figyelembe véve szolgálati időként, hiszen erre a Tny. rendelkezései nem nyújtanak lehetőséget.


Felhívom a figyelmét: az a tény, hogy az ellátás folyósítása alatt nem teljes, hanem részmunkaidős volt a foglalkoztatás, nem befolyásolja a biztosítási idő teljes időtartamának figyelembe vételét, hiszen a jogosultsági idő tekintetében minden esetben a biztosítási idő teljes tartamát figyelembe kell venni, függetlenül azon ténytől, hogy a részmunka-időbeni foglalkoztatásból származó nyugdíjjárulék-alapot képező kereset meghaladta-e a minimálbér összegét, vagy sem. A jogosultsági idő tekintetében arányos szolgálati idő számítására nem, arra kizárólag a nyugellátás mértékének megállapításakor kerül sor.


Szeretném tájékoztatni továbbá, hogy amennyiben az érintett személy nem rehabilitációs ellátásban, hanem rehabilitációs járadékban részesült, és ezen járadék mellett folytatott keresőtevékenységet, úgy abban az esetben a keresőtevékenysége alapján további szolgálati időt nem szerezhetett, mivel a járadék saját jogú nyugellátásnak minősült. Ezen keresőtevékenysége alapján a Tny. 22/A. §-a szerinti nyugdíjnövelésre szerezz jogosultságot, amely növelés iránti igény érvényesítésére a majdani nyugdíjazásakor kerülhet sor.


Végezetül tájékoztatom, hogy a munkaviszony alatti táppénzes időszak is figyelembe vehető a nők kedvezményes nyugdíjazása tekintetében jogosultsági időként, hiszen ezen időszak alatt az érintett személy valójában munkaviszonyban állt. Jogosultsági időként a munkaviszony megszűnését követően fennállt, úgynevezett passzív jogú táppénz időtartamát nem lehet figyelembe venni, függetlenül azon tényt, hogy az az általános szabályok szerint egyébként szolgálati időnek számít.