Elmondta a hamvasztó mester - így történik pontosan a hamvasztás


Elmondta a hamvasztó mester - így történik pontosan a hamvasztás

 


A hamvasztás folyamata

A hamvasztás mint temetkezési forma évezredes hagyományokra tekint vissza, sokan idegenkednek ettől, gyakran tájékozatlanságból táplálkozó negatív előítéletekkel viszonyulnak hozzá,  de a  tapasztalat mégis azt mutatja, hogy a társadalom egyre nagyobb része választja a temetés ezen formáját.


Mi történik az elhunyttal?


A temettető megrendelése alapján az általa kiválasztott krematóriumba, amennyiben a hozzátartozó nem tud dönteni, a törvényi előírások figyelembevétele mellett az újharangodi krematóriumba szállítjuk az elhunytat.


Munkatársaink különös gondot fordítanak az összes szükséges okmány meglétére, a holttest azonosítását szolgáló iratok ellenőrzésére. Ugyanilyen gondossággal járnak el a krematórium munkatársai is. Hamvasztásra csak akkor kerülhet sor, ha a rendelkezésre álló okmányok és adataik megfelelnek a hamvasztás előírásainak.


A hamvasztóművek méretét és formáját úgy alakították ki, hogy egyszerre csak egy elhunyt elhamvasztására legyen lehetőség. Szintén biztonságot nyújt a hamvasztómű számítógépes vezérlési rendszere, mely az elhunyt adatainak visszaigazolása alapján engedi, végzi el a hamvasztást. A hamvasztókemencébe történő úgynevezett "bekezelést" és "kikezelést" a számítógépen felül még egy erre a célra használt hamvasztókönyvben is rögzítik, a hamvasztás idejének feltüntetésével percre pontosan.  


A technológiai sorrend, valamint a biztonsági zónák kizárják az elhunytak összecserélésének lehetőségét.


A hamvasztókoporsóba kerül egy kerámialap, melyen az elhunyt azonosító adatai szerepelnek. Ez a lap később bekerül a hamvakat tartalmazó hamvvödörbe, így a hamvak a későbbiek folyamán is egyértelműen azonosíthatóak lesznek.


Egy átlagos hamvasztás 40-60 perc alatt zajlik le. A kemencében már a bekezeléskor is 800 Celsius fok körüli hőmérséklet van, automata érzékelő irányítja a test hamvadását.  A műveletet felügyelő hamvasztómester szükség esetén be tud avatkozni a folyamatba. A hőmérséklet akár 1000 Celsius fok fölé is emelkedhet.


A hamvasztási folyamat befejezését követően kikezelik a hamvakat a kemencéből egy erre a célra kialakított edénybe, ahol 20 percig hűtik. Ez az edény a hűlést követően egy porítóberendezésbe kerül, ahol cca. 4 mm3 szemcsenagyságúra porítjuk a hamvakat.


A porítóberendezésből a hamvak az urnabetétbe kerülnek, amit még a hamvak behelyezését megelőzően ellátunk azonosítókkal (elhunyt neve, hamvasztási száma, hamvasztás napja, hamvasztást végző üzem azonosító betűjele).


Minden elhunyt hamvasztásról Emléklap készül, melyet a temetést megrendelő, hozzátartozó kap kézhez. A dokumentum tartalmazza az elhunyt nevét, hamvasztási számát, valamint a hamvasztás pontos dátumát, időpontját.