MOST jött a bejelentés: Nemsokára egyszeri viszonylag nagy segélyt kapnak nyugdíjasok, ennyi lesz a pontos összege! Ekkor érkezik a pénz:


MOST jött a bejelentés: Nemsokára egyszeri viszonylag nagy segélyt kapnak nyugdíjasok, ennyi lesz a pontos összege! Ekkor érkezik a pénz:A magyarországi nyugdíjtörvény lehetővé teszi egyszeri segély kérelmezését is a nyugellátásban részesülőknek, viszont nagyon komolyak feltételei. A hazai nyugdíjtörvény szerint a nyugdíjellátásban részesülők számára lehetőségük van egy egyszeri segély kérelmezésére, de a törvény szerint ugyanis csak az kaphat egyszeri segélyt, aki a létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe kerül.


Egyszeri segély érkezik nyugdíjasoknak, ennyi lesz a pontos összege! Az egyszeri segély az öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban vagy árvaellátásban részesülő személy részére engedélyezhető, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg a) a 100.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, b) a 120.000 forintot az a) pontban nem említett esetben. Nem engedélyezhető egyszeri segély annak a személynek, aki nem nyugdíjban, hanem más ellátásban részesül.


Például nem nyújtható a Nyugdíjbiztosítási Alap terhére egyszeri segély a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, rokkantsági járadékban, időskorúak járadékában részesülők számára. Továbbá nem nyújtható segély annak a nyugdíjasnak sem, akielőzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy tartós bentlakásos szociális intézményben él (ideértve az ápolást, gondozást nyújtó intézményt, a rehabilitációs intézményt, a lakóotthont), vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve. Hol és hogyan nyújtható be a kérelem? A kérelem a „Kérelem-adatlap egyszeri segély igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon nyújtható be. A beadványban meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, és csatolni kell azokat a dokumentumokat, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesítését (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás stb.).